1
Daikin phổ biến với dòng điều tiết thương nghiệp, vào đó điều tiết âm trần Daikin là sản phẩm được rất nhiều khách hàng tương đương mái ấm thầu ưu tiên lựa chọn tiến hành lắp ráp đến công trình của chính mình.