1
Sao tốt: Nguyệt Tài, Âm Đức, Mãn Đức Tinh, Tam Hợp, Minh Đường.

Sao tốt: Thiên Quý, Thiên Xá, Minh Tinh, Cát Khánh, Tục Hợp. Bây giờ gia đình muốn sang cát cho ông nội tôi, xin hỏi tôi có thể sang cát cho ông nội tôi năm nay được không?

Comments

Who Upvoted this Story