1
Khi vệ sinh máy lạnh, cần tránh sử dụng lực phun nước mạnh ở gần nơi có bảng mạch (vị trí này nằm ở phía bên trên máy nén) vì có thể làm ảnh hưởng đến bo mạch.

Comments

Who Upvoted this Story