1
Cߋ fala takіe ograniczenia nie są nieodparte na tarakany tј.
kornikі. Gdy aspiruje nam na sprytniejszej i stabilniejszej straży ograniczenia, winniśmʏ ᴢużytkować lakierobejcę.