1
Trung tâm công nghệ hàng đầu Bách Khoa (BKHC) thường xuyên nhận sửa chữa, bảo dưỡng, tiến hành lắp ráp, vệ sinh điều tiết, tủ rét mướt, tủ đông, tủ đuối, bình lạnh rét mướt, máy lọc nước,… BKHC khẳng định: thợ giỏi, chất.

Comments

Who Upvoted this Story

SB 2019 SAMWEBER.biz
Latest Comments